از دقت نظر شما بسیار سپاسگزاریم …

در صورت مشاهده هرگونه خطا در محصولات و آموزش های وب سایت میکرو مدرن، میتوانید از فرم زیر، ایراد مدنظر خود را برای همکاران ما گزارش نمایید. بدیهی است ارائه اطلاعات کامل، مستندات و نشانی کامل از خطا، میکرو مدرن را در ارائه اطلاعات دقیق تر برای علاقمندان الکترونیک و خریداران محترم، کمک مینماید. اطلاعات و مستندات ارسال شده از جانب شما نزد میکرو مدرن محفوظ و در صورت بهره برداری با ذکر مشخصات شما خواهد بود.

Technical error report
ارسال مستندات

Required upload size: 268.44MB