بخش دوم گزارش تحلیلی بحران کمبود تراشه و قطعات نیمه هادی با محوریت چشم انداز برون رفت و با مروری اجمالی به فرآیند ساخت و پارامترهای تولید منتشر شد …

بیشتر بخوانید

قطعات فروش ویژه

39,504 تومان

4,068 تومان

623 تومان

137,214 تومان

شبکه های اجتماعی

برندهای پیشنهاد شده