با تداوم بحران کمبود تراشه، خوشبینی های اولیه جای خود را به سردرگمی و نگرانی از آینده صنعت داده است. بررسی چشم انداز این بحران بدون توجه به شناخت کلیت چرخه تولید تراشه های نیمه هادی، تشخیص پارامترهای دخیل و عوامل پدید آورنده …

بیشتر بخوانید

Remote IR Transmit

MPN:
SKU:
1190010000200
Product Group:
Remote Controller
Codding:
NEC
Frequency: 38KHz
Number of Buttons: 6key

Ai-Thinker WiFi Module ESP-01

MPN: ESP-01
SKU:
1060030000600
Product Group: WiFi/Bluetooth Module
Chip: ESP8266
Supply Voltage: 3V ~ 3.6V
Memory: 1MB Flash

OptoRelay KMOC3021 DIP6

MPN: KMOC3021
SKU:
1150080002100
Product Group:
OptoRelay (SSR/OptoTriac)
Isolation Voltage: 5300 Vrms
Output Type Triac
Output Voltage (Max): 400V

SimCard Nano Push Pull 6 Pin MUP

MPN: MUP-C781-1
SKU:
1070030001402
Product Group:
SIM/Memory Holder
Accessory Type:
Holder
Insertion Detection: NO
Mounting Type: Surface Mount