امکان تامین انواع دیود (نیمه هادی) های معمول و خاص مورد استفاده در خطوط تولیدکنندگان بردهای الکترونیک توسط مجموعه میکرو مدرن با ضریب اطمینان بالا در بهره برداری بلند مدت. برند مورد اعتماد شرکت های بزرگ تولید کننده تجهیزات الکترونیک در شرق آسیا
برای مشاهده قطعات با برند LGE در وب سایت میکرومدرن اینجا کلیک کنید …

LGE offers a full range of TVS Diodes, Zener Diodes, Schottky Diodes, Silicon Rectifiers and Fast Recovery Rectifiers etc , which are exported to more than 50 countries and widely used in automotive electronics, consumer devices, intelligent manufacturing , security,industry and other fields.
Click here to view parts with the LGE brand …